Kho

MAP1222ware9999

JUSTCHEM đội kho hỗ trợ và đạt được một giao thực tế và an toàn hàng hóa. Chúng tôi tập trung vào từng chi tiết của hậu cần kho bãi, cam kết sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
• Full three-dimensional shelves, strictly controlled warehouse environment.
• Efficient warehouse, achieving fast delivery.
• 5000㎡ warehouse, maintain inventory to avoid the inconvenience of a long period production cycle, continue to provide customers with high quality and competitive price products.